04Jun 2015

(HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ DỊCH VỤ) Được sự cấp phép của cơ quan chức năng ở Việt Nam, Công ty du học Âu Mỹ phối hợp với các trường Cao Đẳng, Trung Học nổi tiếng cả Anh, Mỹ, Úc, Canada đặt tại Singapore và các trường của Singapore… tổ chức du học tự túc tại […]

04Jun 2015

Du học úc

Tháng Sáu 4, 2015 Tư Vấn Du Học

Công ty chúng tôi được sự hướng dẫn của Lãnh Sự Quán Úc (LSQ) tại Thành Phố Hồ Chí Minh và được sự cấp phép của các cơ quan chức năng Việt Nam, Công ty Âu Mỹ tổ chức tư vấn hướng dẫn thủ tục du học tự túc tại Úc. Các bạn có thể […]

04Jun 2015

Du học Mỹ

Tháng Sáu 4, 2015 Tư Vấn Du Học

Được sự hướng dẫn của Đại Sứ Quán Mỹ tại Hà Nội và Lãnh Sự Quán Mỹ tại Thành Phố Hồ Chí Minh và được cấp phép bởi các cơ quan chức năng Việt Nam, Công ty Du Học Âu Mỹ được hướng dẫn thủ tục du học tự túc tại Mỹ. Chúng tôi là […]

04Jun 2015

Được sự hướng dẫn của Lãnh Sự Quán Canada tại Thành Phố Hồ Chí Minh và được cấp phép bởi các cơ quan chức năng Việt Nam, Công ty Du Học Âu Mỹ được hướng dẫn thủ tục du học tự túc tại Canada. Chúng tôi là đại diện của nhiều trường nổi tiếng nằm […]

04Jun 2015

Chúng tôi được sự hướng dẫn của Lãnh Sự Quán Anh tại thành phố Hồ Chí Minh và được sự cấp phép của các cơ quan chức năng Việt Nam, Công ty Âu Mỹ tổ chức du học tự túc tại Anh Quốc. Công ty Âu Mỹ cùng với các đối tác của mình tại […]