03Jun 2020

TRUNG TÂM ANH NGỮ VIỆT MỸ – VAEC 90b Nguyễn Huệ- Phường 2- Tp Vĩnh Long   Được thành lập từ năm 2005, Anh ngữ Việt Mỹ – VAEC là trung tâm ngoại ngữ đầu tiên tại thành phố Vĩnh Long. Ngay từ khi mới ra đời, Việt Mỹ là nơi tiên phong tại Vĩnh […]

02Jun 2020

TRUNG TÂM ANH NGỮ VIỆT MỸ – VAEC 90b Nguyễn Huệ- Phường 2- Tp Vĩnh Long   Được thành lập từ năm 2005, Anh ngữ Việt Mỹ – VAEC là trung tâm ngoại ngữ đầu tiên tại thành phố Vĩnh Long. Ngay từ khi mới ra đời, Việt Mỹ là nơi tiên phong tại Vĩnh […]

04Jun 2015

TÀI TRỢ HỌC BỔNG CHO SINH VIÊN VIỆT NAM Anh Ngữ Việt Mỹ VATE tài trợ học bổng cho Sinh viên. Sinh Viên có cơ hội học tập trong môi trường hiện đại với mức học phí ưu đãi. Những quy định chung về chương trình: 1. Đối tượng Sinh viên đang theo học tại […]