Tuyển dụngNơi làm việcMức lương
Nhân viên ghi danhTrung tâm anh ngữ Vĩnh Long(VAEC)Thỏa thuận
Nhân viên đào tạoTrung tâm anh ngữ Vĩnh Long(VAEC)Thỏa thuận
Giáo viên thỉnh giảngTrung tâm anh ngữ Vĩnh Long(VAEC)Thỏa thuận